TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

"Przaśnik" - to statuetka legendarnego młynarza, założyciela Przasnysza.
Przyznawana corocznie od 2002 przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej osobom zasłużonym dla ziemi przasnyskiej.


2009 - Krystyna Grotkowska

2008 - ks. Tadeusz Niestępski

2007 - Tadeusz Waśniewski

2006 - Waldemar Trochimiuk

2005 - Elżbieta i Zbigniew Sosnowscy

2004 - Jolanta i Andrzej Kaczorkowie

2003 - Aleksander Drwęcki

2002 - Zenon Szczepankowski1