TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

PRZAŚNIK 2014

PRZAŚNIK 2014
Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia Statuetki "Przaśnika" Panu Andrzejowi Królikowskiemu.

Nagroda przyznawana jest przez TPZP od 2002 r. za zasługi dla ziemi przasnyskiej.

Uroczystość odbędzie się 27 czerwca (piątek) o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu (Klub Otwartego Umysłu).

WYNIKI I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO

Jury w składzie: dr Teresa Kaczorowska (Prezes Związku Literatów na Mazowszu), Eugeniusz Sadowski (Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej), Mariusz Bondarczuk (Wiceprezes TPZP), Piotr Kaszubowski (Prezes TPZP, jako przedstawiciel Muzeum Historycznego) oraz Adam A. Pszczółkowski po przeanalizowaniu prac nadesłanych na konkurs postanowiło przyznać następujące nagrody i wyrożnienia:
• I NAGRODA (ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej) – Stanisława Halina ZAŁĘSKA (Milewo-Gawary);
• II NAGRODA (ufundowana przez Związek Literatów na Mazowszu) – Bożenna Beata PARZUCHOWSKA (Przasnysz);
• III NAGRODA ex aequo - Tadeusz ŁADA (Przasnysz); - Zuzanna PRAGACZ (Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach); - Daniel RATZ (Płock);
• 4 WYRÓŻNIENIA: Jan CHMIELEWSKI (Przasnysz), Joanna CHMIELEWSKA-GNOJEWSKA (Przasnysz), Janusz DYLEWSKI (Mława), Barbara SITEK-WYREMBEK (Ciechanów).
Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło się 15 czerwca 2014 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKIEGO IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają
na uroczyste podsumowanie
I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Alfreda Borkowskiego
pod hasłem
„Opowieści z rodzinnych stron”

15 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 12.00
w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

Współorganizatorzy Konkursu:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Związek Literatów na Mazowszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej


WALNE ZEBRANIE TPZP

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPZP

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza na
Walne Zebranie

w dniu 30 maja 2014 r. (piątek)
o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16
(Klub Otwartego Umysłu, dawna „Parkowa”)

W programie m. in. sprawozdanie Zarządu za 2013 r. i omówienie bieżących planów TPZP. Podczas zebrania będzie możliwość opłacenia składek członkowskich.

X MIĘDZYNARODOWE DNI KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO

Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Academia Europaea Sarbieviana zapraszają z okazji X Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego na spotkanie z łódzkim poetą Markiem Czuku w dniu 9 maja 2014 r. (piątek) o godz. 11.00 w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”, którego organizatorami są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Powiat Przasnyski.

W tym samym czasie w szkole w Czernicach Borowych spotka się z młodzieżą p. Magdalena Węgrzynowicz-Plichta - prezes oddziału krakowskiego Związku Literatów Polskich.

PRZAŚNIK 2014

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej jak co roku rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 5 maja 2014 r. na adres: TPZP, Rynek 1, 06-300 Przasnysz.

SPOTKANIE PRZY JAJECZKU ŚRODOWISKA WARSZAWSKIEGO TPZP

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Środowisko Warszawskie
składa najserdeczniejsze życzenia
radosnych Świąt Wielkanocnych
i jednocześnie zaprasza na tradycyjne

SPOTKANIE PRZY JAJECZKU

które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 r. (środa) od godz. 15.00
w Restauracji "ASTORIA"
przy ul. Grochowskiej 207 (obok UNIWERSAMU GROCHÓW)
Dojazd do Ronda Wiatraczna

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych, spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych członkom oraz sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
życzy
Zarząd Stowarzyszenia

VIII MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
VIII Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
... lecz ludzi dobrej woli jest więcej...

Współorganizatorami konkursu są:
* Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
* Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
* Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
* Stowarzyszenie Autorów Polskich / oddział w Ciechanowie,
* Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce,
* Księgarnia Polska Książka.

Celem konkursu jest:
1. Potrzeba włączenia się twórców z całego świata w obchody ważnych rocznic, przypadających w 2014r, szczególnie 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2. Potrzeba zaprezentowania na forum międzynarodowym poezji o treściach niosących przesłanie, że „ludzi dobrej woli jest więcej”.
3. Potrzeba integracji mazowieckich środowisk artystycznych i animacyjnych poprzez wspólne działania kulturotwórcze w ramach projektu Powiat Przasnyski - Stolicą Kultury Mazowsza.
4. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy literackimi środowiskami lokalnymi
i twórcami z innych rejonów Polski i świata.
5. Potrzeba uwrażliwiania czytelników na Dobro i PIĘKNO poprzez wydanie książki poetyckiej, o tak ważnej tematyce.
6. Potrzeba rozwijania talentów artystycznych.
7. Potrzeba promocji naszego Regionu poprzez sztukę.

Tegoroczny konkurs ze względu na przypadające ważne rocznice ma zasięg międzynarodowy. Hasło konkursu nawiązuje do piosenki, zmarłego przed 10.laty wybitnego polskiego piosenkarza - Czesława Niemena pt: Dziwny jest ten świat, która mówi o zagrożeniach dla ludzkości, płynących z nienawiści, terroryzmu i wszelkiej przemocy, ale i o nadziei,
że DOBRO jest silniejsze i, że ludzkość jest w stanie wznieść się ponad zło.

Organizatorzy zapraszają dorosłych autorów z Polski i zza granicy do udziału w tym wyjątkowym konkursie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Kategoria – autorzy z Polski ( P)
2. Kategoria autorzy spoza Polski ( Z)

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na wskazany poniżej adres 3 tematycznych własnych utworów w języku polskim.(oryginały lub tłumaczenia)..
Tematyka utworów ma swoim przesłaniem pokazywać to, co w ludziach dobre, piękne, kreatywne albo zawierać refleksję nad tym, co ludzi niszczy, co zagraża współczesnej cywilizacji.
Okazję do takich refleksji daje 100. rocznica wybuchu I wojny światowej,, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz słowa Papieża Jana Pawła II: Osiągniemy Pokój - wychowując do Pokoju..
Konkurs skierowany jest do autorów dorosłych, zrzeszonych i niezrzeszonych, reprezentujących różne środowiska literackie w Kraju i za granicą, którzy zechcą podzielić się twórczością nawiązującą do ww. tematyki. Są to wszakże problemy bliskie ludziom na całym świecie, wobec których poeci nie mogą być obojętni.
Nadesłane utwory oceniać będzie profesjonalne jury, powołane przez organizatora.
Ważnym efektem będzie wydanie tomiku wierszy pod tytułem
… lecz ludzi dobrej woli jest więcej.
W książce tej zaprezentowane zostaną utwory laureatów i wybranych uczestników konkursu
oraz tematyczne wiersze twórców lokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidujemy nakład 300 egzemplarzy, ok. 100 stron, formatu A5. Książka trafi do bibliotek
i środowisk twórczych na terenie całej Polski, a także do środowisk literackich za granicą
Koordynatorem projektu jest Bożenna Beata Parzuchowska – pomysłodawczyni konkursów, przewodnicząca KMS TARAS i opiekunka Teatru Trzech Pokoleń, którego członkowie zaprezentują podczas finału spektakl poetycko - muzyczny oparty o wybrane utwory.
Podczas spotkania finałowego, które planowane jest na 8 listopada 2014r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz przyznane egzemplarze zbioru pokonkursowego. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń i dorobku twórczego
oraz do wzajemnego poznania się.
Na spotkanie finałowe zostaną zaproszeni laureaci, przedstawiciele środowisk twórczych
z Mazowsza, przedstawiciele władz samorządowych oraz goście honorowi.

Termin nadsyłania prac upłynie 15.maja 2014r. Liczy się data stempla pocztowego.
Wszystkie utwory powinny być napisane na maszynie lub komputerze Każdy utwór należy opatrzeć godłem ( pseudonimem) i przesłać w zaklejonej kopercie na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 m14
06- 300 Przasnysz
Polska,
z dopiskiem VIII Mazowiecki Konkurs Literacki i zaznaczoną kategorią – P lub Z

Do koperty z wierszami należy dołączyć dodatkową zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem, w której znajdzie się informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, wiek, nr, tel, adres e-mail oraz krótka notka biograficzna i krótki wykaz dotychczasowych osiągnięć twórczych.

Udział w konkursie oznacza przyjęcie warunków regulaminu oraz zgodę uczestnika na bezpłatny wydruk wybranych utworów w wydanym przez organizatorów zbiorze oraz prezentację ich podczas finału i w mediach.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na spotkanie finałowe, a noclegi zapewnią tylko tym, którzy przybędą z najdalszych stron i zgłoszą taką potrzebę do organizatora najpóźniej
do 31 października 2014r.

Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 48/ 500 313 240 lub 48/509 717 759
lub poprzez pocztę e-mail b_parzuchowska@o2.pl lub b.parzuchowska@gimail.com

ŻYCZENIA


BŁOGOSŁAWIONYCH, RADOSNYCH,
RODZINNYCH I PEŁNYCH POKOJU
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ DOBREGO NOWEGO ROKU 2014
WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM

ŻYCZĄ
PREZES I ZARZĄD
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ

SPOTKANIE NOWOROCZNE TPZP

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza wszystkich członków i sympatyków
na Spotkanie Noworoczne w dniu 4 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu (MDK w Przasnyszu)

W programie m. in.
* Prezentacja dorobku TPZP w 2013 r.
* Koncert świąteczny zespołu PASJA.
* Wręczenie Medali Stanisława Ostoi-Kotkowskiego.

Spotkanie ma charakter składkowy: koszt 10 zł od osoby. Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i wpłaty do 31 grudnia 2013 r. u prezesa TPZP Piotra Kaszubowskiego (kontakt tel. 798 041 801). Wpłat można dokonać również na konto TPZP w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu: 48 8924 0007 0000 1081 2001 0001 (tytuł przelewu: SPOTKANIE NOWOROCZNE).

Ze składki zwolnieni są laureaci Medalu Ostoi-Kotkowskiego oraz członkowie Kapituły

25. ROCZNICA ŚMIERCI WŁODZIMIERZA RYKOWSKIEGO

14 grudnia 2013 r. minęła 25. rocznica śmierci Włodzimierza Rykowskiego - założyciela i wieloletniego prezesa (1965-1986)
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

15 grudnia przedstawiciele TPZP zapalili znicze na grobie W. Rykowskiego na przasnyskim cmentarzu parafialnym.

"ZEMSTA" PO RAZ DRUGI

Spektakl "Zemsta" w wykonaniu Teatru nad Węgierką" można będzie obejrzeć po raz drugi w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu w niedzielę 8 grudnia 2013 r. o godz. 16.00.

"ORLIK" JAKIEGO NIE ZNAMY

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury im. S. Ostoi-Kotkowskiego
zapraszają na
prelekcję Mariusza Bondarczuka

w Klubie Otwartego Umysłu
Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu
6 grudnia 2013 r. o godz. 18.00

O godz. 17.00 na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu zostanie złożony wieniec pod pomnikiem Powstańców Styczniowych

NOMINACJE DO MEDALU OSTOI-KOTKOWSKIEGO - ELEKTRONICZNIE

Nominacje do Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego można zgłaszać elektronicznie na adres medalkotkowskiego@interia.pl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12